Základní údaje

Obecní úřad

PLAV

starosta: Jaroslav Hlach
telefon: 038/7988984
PSČ: 370 07
fax: 038/7988984
Zastupitelstvo
další členové

Místostarosta : Schaffelhofer
Hlach, Bárta, Lonsmín,
Ribolová, Šmídová, Tibitanzl

Rozloha obce 510 ha
Nadmořská výška 406 metrů nad mořem
Obyvatelstvo : 281 obyvatel
z toho

muži :146
ženy : 135

Části obce: -STARÁ ZÁSTAVBA
-NA KOPANINĚ
-Nová zástavba - DALLAS
Domovní bytový fond

80 domů celkem  

z toho

- 69  rodinných

- 11 ostatní budovy

Mimo bytový fond

67 rekreačních chat