Obec Plav je starobylá vesnice, ležící 7 km jižně od českých Budějovic v nadmořské výšce 409m. Podle pověsti se připlavili na místo, kde nyní stojí vesnice Plav tři bratři, ti si zde postavili příbytky a dali vesnici základ. Jelikož po řece se připlavili, jméno vesnice dali Plav.
Patřila k panství Vítkovců, v roce 1262 ji Vok z Rožumberka odkázal klášteru ve Vyšším Brodě. V roce 1 273 podstoupil klášter ve Vyšším Brodě vesnici králi Přemyslu Otakaru II, v roce 1293 byla opět vracena klášteru ve Vyšším Hrodě.V roce 1489 mělo Plavo šestnáct usedlíků. Od roku 1400 až do l6.stol. se vařilo pivo, proto měli s měšťany budějovickými časté rozepře.

2skola1.jpg (18231 bytes)
2skola2.jpg (20140 bytes)

Škola byla vystavěna v roce 1894 ze sbírek místních občanů, stála celkem 9.914 zlatých, bohužel v roce 1979 byla uzavřena.

6pomnik.jpg (12026 bytes) 6pomnik1.jpg (12596 bytes)

V obci jsou dva pomníky, u hostince na Ostrově v roce 1885 byl odhalen pomník za zrušení roboty, v roce 1848, v pomníku je i zasazena deska 28. října 1918, prohlášení satnostatnosti československého státu. Druhý pomník je na návsi, věnovaný obětem nacismu 1939 - 1945. Na zdi obecního úřadu je deska padlých vojínů a nezvěstných z první světové války.
Asi l km, od obce v borovém lese se nacházejí mohyly, pohanské pohřebiště, které byly v 19 století archeologicky prozkoumány, nálezy, zbytky nádob a pod. jsou uloženy v Jihočeském muzeu a v suterénu Národního divadla v Praze hyly uloženy památné kameny z historických míst, je uloženo i pouzdro s prstí z těchto mohyl.